NIEUWE Wetgeving BelgiË

Vanaf 31 mei 2019 is er een nieuwe wet in werking met de volgende strekking:

 

Art. 2. Artikel 2.15.1. van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Drie- en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen".

 

M.a.w. je hoort vanaf 1 juni in België verplicht op het fietspad te rijden, en je kunt dus niet zoals in Nederland waar de grens op 75 cm ligt , zelf kiezen of je indien de velomobiel breder is dan 75 cm , over het fietspad of over de weg rijdt.

 

Wel heeft deze wet dan weer voordelen:

> je mag tegen de richting in een éénrichtingsstraat (onderbord M2) fietsen;

> in voetgangerszones fietsen, aangeduid met een verkeersbord F103;

> op voorbehouden wegen fietsen, aangeduid met een verkeersbord F99a en F99b.

 

* LET OP! Tegenwoordig zijn er velomobielen die smaller zijn dan die 75 cm!

 

Onderwerp is gemaakt m.b.v. dit Facebookbericht (Bart Vandersteen) en ligfiets.net.