NIEUWE Wetgeving BelgiË

Vanaf 31 mei 2019 is er een nieuwe wet in werking met de volgende strekking:

 

Art. 2. Artikel 2.15.1. van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Drie- en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen".

 

M.a.w. je hoort vanaf 1 juni in België verplicht op het fietspad te rijden, en je kunt dus niet zoals in Nederland waar de grens op 75 cm ligt, zelf kiezen of je indien de velomobiel breder is dan 75 cm , over het fietspad of over de weg rijdt.

 

Wel heeft deze wet dan weer voordelen:

> je mag tegen de richting in een éénrichtingsstraat (onderbord M2) fietsen;

> in voetgangerszones fietsen, aangeduid met een verkeersbord F103;

> op voorbehouden wegen fietsen, aangeduid met een verkeersbord F99a en F99b.

 

* LET OP! Tegenwoordig zijn er velomobielen die smaller zijn dan die 75 cm!

 

Onderwerp is gemaakt m.b.v. dit Facebookbericht (Bart Vandersteen) en ligfiets.net.